Naše nabídka servisního programu služeb

Bookmark and Share
Vloženo: 12. duben 2021
opět v běžném provozu
Dnem 12.4.2021 se opět provozovna otevírá pro běžný provoz.
Vloženo: 9. duben 2021
výstavba optické sítě v Koutech
výstavba optické sítě v Koutech
Vloženo: 26. říjen 2020
Omezení pro veřejnost
Provozovna je v době koronavirové pandemie uzařena pro veřejnost. Firemní zákazníci, hot-line servis, přepravní společnosti mají povolený vstup do provozovny.
Vloženo: 26. říjen 2020
servisní činnost v době pandemie
I během pandemie jsou zajištěny servisní úkony pro naše zákazníky. Snažíme se ale omezit styk se zákazníkem na co nezbytně nutný. Více info ...
Vloženo: 8. leden 2019
Upozornění
Změna provozní doby.
Naše nabídka servisního programu služeb
Servisní program naší společnosti odpovídá potřebám dnešních zákazníků tak, aby jim bylo umožněno se maximálně soustředit na svoji oblast činnosti, ke které výkonu obvykle potřebují bezchybně vybudovaný a provozně spolehlivě zabezpečený informační systém.

V rámci servisního programu a služeb zákazníkům, poskytuje naše společnost kvalifikované a ucelené řešení pro zajištění bezpečnosti a dostupnosti prostředků informačního a komunikačního systému, dostupnosti všech důležitých dat a emailové komunikace. Informačním a komunikačním systémem /dále jen IS/ se rozumí souhrn všech hardwarových, softwarových a komunikačních prostředků (výpočetní) techniky.

Rozsah služeb, které nabízíme je široký a pokrývá všechny činnosti související s komplexní péčí o IS, od jednoduchého servisního zásahu až po komplexní správu včetně dálkového dohledu, či možnosti realizace dočasného náhradního řešení po dobu výpadku Vašeho systému.
Mezi hlavní okruhy činnosti patří zejména audit IT, který zahrnuje:
 • základní informace o společnosti s důrazem na obchodní a firemní procesy
 • seznam a popis hardware, včetně síťové topologie
 • seznam a popis software
 • seznam uživatelů
 • seznam aplikovaných standardů, postupů a procedur
 • analýza stavu vzhledem na požadovaná kriteria
 • návrh a realizace opatření k dosažení požadovaných kriterií včetně disaster recovery plan

Nabídka servisní činnosti:

Reakce na poruchu (priority):
 1. nefunkční email, server, company web, VPN, sdílení souborů a tiskáren – oprava neprodleně, nebo zahájení servisní činnosti nejpozději do 2hodin
 2. nefunkčnost služeb na uživatelském počítači, tisk, nastavení přístupovách práv, vytvoření nových uživatelských účtů a účtů VPN – reakční doba do 8 hodin, fix 1 pracovní den
 3. spotřební materiály do tiskáren, instalace software do klientských počítačů – reakční doba 1 púracovní den, fix do druhého pracovního dne

Rozsah služeb servisní smlouvy nabízených v rámci měsíčního paušálního poplatku:

 • Instalace aktualizace operačního, síťového a kancelářského software a případných bezpečnostních záplat.
 • Provádění pravidelné údržby operačního, síťového a kancelářského software.
 • Zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky včetně jejího příslušenství a standardních periferií na místě.
 • Provádění preventivní údržby (vyčištění, kalibrace, promazání) výpočetní techniky včetně jejího příslušenství a standardních periferií 2x ročně.
 • Provádění a kontrola pravidelné aktualizace operačního systému, antivirového programu a dalších důležitých programů spojené s Vaší prací.
 • Provádění správu internetového připojení pro celou vnitřní síť, Vašich vzdálených poboček a pravidelnou kontrolu narušení firewallu.
 • Poskytování v pracovní době telefonickou podporu pro zaměstnance Vaší firmy.
 • Spolupráce s tvůrci či dodavateli Vašeho software.
 • Provádění zálohování dat a zajištění automatického zálohování včetně obnovy (denně – týdně – měsíčně - ročně ).
 • Zahájení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady, v případě závažné překážky (je-li zcela znemožněna práce), okamžitý výjezd v rámci možností naší firmy.
 • 8 hodin měsíčně zdarma servisní služby prováděné u odběratele
 • Poradenské a konzultační služby v oblasti výběru, využití a optimalizace hardware a software.
 • Pravidelná kontrolní návštěva v sídle Vaší společnosti a Vašich poboček, v jejímž rámci bude provedena
 • instalace, kontrola a údržba software uvedené výše
 • kontrola všech točících zařízení Vaší výpočetní techniky ( ventilátory, HDD)
 • preventivní vyčištění tiskáren a PC
 • kontrola chybovosti HDD k předejití ztrátě Vašich dat
 • konzultace s Vašimi zaměstnanci o jejich problémech a potřebách

Další bezplatné služby:

 • Uvádět výpočetní techniku (periferie) zakoupené v naší firmě do provozu.
 • Zajištění konzultace při rozšiřování či modernizaci výpočetní techniky.
 • Poskytování slev na nákup hardware a software, dle dohodnuté kategorie služeb.
 • vzdálený dohled důležitých / kritických bodů infrastruktury

Pravidelné školení uživatelů:

 • nový uživatel při nástupu = IT manuál
 • stávající – 1x ročně + novinky

Servisní úkony serverů:

 • 1 x ½ roku HW čištění
 • Samolepka s posledním servisem na každém zařízení
 • Měsíčně: aktualizace zabezpečení, kontrola certifikátů serverů a uživatelů, defrag HDD, defrag Exchange store, SMTP test, SMTP test validity, antispam test, testovací backup / restore záloh = měsíční report

Cenová nabídka měsíčního paušálního poplatku

Příklad mapy vzdáleného dohledu kritických bodů IT infrastruktury:

Příklad mapy vzdáleného dohledu kritických bodů IT infrastruktury:

Centrum technické podpory pro naše zákazníky

Nevíte si rady se svým počítačem nebo tiskárnou, nevíte jak zálohovat data,
nejde vám email nebo internet? Obraťte se na nás:

312 312 316, 325 553 953
SPC-net
Lysá nad Labem, Masarykova 538/44, 289 22
Tel: 325 552 018, 777 861 930, E-mail:info@spc-net.cz