Profil firmy

Na trhu působí naše firma od roku 2001, kdy došlo k jejímu založení na základě neustále se zvyšujícího rozvoje informačních technologií a s tím související poptávky po profesionálních službách v tomto oboru. O naše zákazníky pečuje pravidelně školený a vysoce kvalifikovaný personál. Pro naše zákazníky vybíráme technická řešení dle našich nejlepších zkušeností v oblasti HW a SW. Spolupráce s námi přináší naším zákazníkům mnohdy nemalé finanční úspory.

Mezi hlavní priority naší firmy patří prvotřídní kvalita služeb a maximální spokojenost našich zákazníků.

Snažíme se, aby se naši zákazníci mohli plně soustředit na svou práci, podnikání, zábavu a veškeré starosti spojené s počítači, komunikací mezi nimi, starosti s periferiemi těchto zařízení, spotřebním materiálem a ostatní nechali na nás.

SPC-net se od svého vzniku orientuje na budování pevných partnerských vztahů, z čehož vyplývá i to, že růst naší společnosti se realizuje téměř výhradně na základě doporučování spokojených klientů. Klíčovým parametrem naší práce je skutečnost, že nejsme jen pouhými dodavateli „krabic“. Snažíme se aktivně směrovat naši činnost tak, aby měla pozitivní dopad na vlastní obchodní úspěchy jednotlivých klientů.

Snažíme se společně nalézat odpovědi na následující otázky:

  • V čem spatřujete svoji budoucnost?
  • Co by se mělo pro to udělat?
  • Co musíme udělat, abychom Vám k tomu pomohli?
  • Jak můžeme být společně úspěšnější?

Ve vedení firmy věnujeme velké úsilí práci se zaměstnanci, které považujeme za vnitřní partnery a vytváříme týmový kolektiv. Věříme, že kvalita naší firmy je přímo závislá na osobní i odborné kvalitě každého našeho spolupracovníka.

Další součástí, která ovlivňuje výsledky naší práce směrem ke klientům, jsou naši dodavatelé. Opět se snažíme o budování partnerského vztahu s důrazem na dlouhodobé vazby. Považujeme to za důležitější, než sběratelství nejrůznějších titulů. I tak je naše společnost samozřejmě držitelem potřebných certifikátů, např. Symantec Sales Partner, Microsoft Certified Partner.


Hlavní stránka